OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Preštudujte si prosím tieto obchodné podmienky pozorne a v prípade akýchkoľvek nejasností nás prosím kontaktujte. Odoslaním objednávky vyjadrujte súhlas s Obchodnými podmienkami.

 

 

I. Prevádzkovateľ služby

 

Prevádzkovateľom  obchodu www.pvcstresneokna.sk   je :

 

MIPE-PLAST, s.r.o.

P. O. Hviezdoslava 551

Varín  013 03

 

IČO: 36837075

IČ DPH: SK2022453873

 

Bankové spojenie: 4005482131/7500 ČSOB a. s.

 

Centrálna pobočka:

Národná 16

Žilina  010 01

 

Tel./Fax: +421 415 643 207

Mobil: +421 948 196 424, +421 948 444 087

 

Web: www.pvcstresneokna.sk

E-mail: avantgarde@avantgarde.sk

 

Prevádzková doba:

Pondelok - Piatok | 8.00 - 16.30h

 

 

 

II. Objednávanie tovaru

 

Objednávanie tovaru nie  je podmienené zaregistrovaním zákazníka do našej databázy.

Tovar je možné objednať jedným z nasledujúcich spôsobov:

- osobne na našej pobočne: Národná 16, 01001 Žilina

- emailom na adrese: avantgarde@avantgarde.sk

- telefonicky na tel. č.: +421 415 643 207, +421 948 444 087, +421 948 196 424

 

 

III. Potvrdenie objednávky

 

Po obdržaní objednávky Vás budeme najneskôr do 24h (pracovné dni) kontaktovať emailom alebo telefonicky kde potvrdíme jej prijatie. Všetky prijaté objednávky sú záväzné. Môžu byť zrušené po telefonickom alebo inom rozhovore pokiaľ ešte neboli zaradené do výroby. Dôrazne odporúčame vykonať starostlivú kontolu objednávky, pretože po zaradení do výroby nie je možné vykonávať zmeny.

 

IV. Stornovanie objednávky

 

Stornovať objednávku zo strany odberateľa je možne len vo výnimočných prípadoch a so súhlasom predajcu pokiaľ tovar nie je zaradený do výroby!!!

 

V. Ceny

 

Všetky ceny v ponuke sú uvedené vrátane DPH. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Firma MIPE-PLAST, s.r.o. je platcom DPH.

 

VI. Dodacie lehoty

 

Doba dodania na náš sklad: 15 pracovných dní odo dňa prijatia zálohovej platby. Po prijatí tovaru na náš sklad Vás budeme kontaktovať ihneď emailom alebo telefonicky o termíne prevzatia tovaru.

Tovar nemáme na sklade!!! 

 

VII. Doručenie tovaru

 

OSOBNÝ ODBER

Dopravu strešných okien nezabezpečujeme.

Tovar si môžete prevziať osobne na našom sklade na adrese:

 

MiPe-Plast, s.r.o.

Sasinkova ulica č.26

 Žilina 010 01

 

kontaktná osoba-sklad: Mihalda Miloš 0905 196 424

 

VII. Platby za tovar

 

Tovar je možne zaplatiť jedným z nasledujúcich spôsobov :

- hotovosťou alebo prevodným príkazom/ Bankové spojenie: 4005482131/7500 ČSOB a. s., variabilný symbol: Vaše meno a priezvisko

- zálohová platba vo výške 50% z celkovej ceny objednávky na základe vystavenia zálohovej faktúry, doplatok po prevzatí tovaru

Vlastnícke právo na objednaný tovar prechádza na kupujúceho až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Tovar je až do úplného zaplatenia majetkom spoločnosti MiPe-Plast,s.r.o.

VIII. Doklady, záručné listy

 

Spolu s dodaným tovarom v originálnom balení obdržíte všetky potrebné doklady. Faktúru na Vami objednaný tovar ktorá je daňovým dokladom a slúži ako záručný list pre uplatnenie reklamácie.

Tieto doklady si prosím starostlivo uschovajte minimálne po dobu plynutia zákonnej záruky. Strata dokladov komplikuje a zbytočne predlžuje reklamačný proces. 

 

IX. Záručná doba a reklamačný poriadok

 

Záručná doba na dodávaný tovar je dva roky tak ako ustanovuje zákon. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie, zničenie alebo iné znehodnotenie tovaru. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté pri používaní výrobku na účel na ktorý nebol určený, vypršala doba na ktorú bola záruka poskytnutá, pokiaľ dôjde k zásahu do výrobku nesprávnou neodbornou montážou alebo nesprávnou inštaláciou.

Pokiaľ na svojom tovare nájdete závadu, ktorá vznikla spôsobom, ktorý právo na reklamáciu nevylučuje, prosíme o zaslanie reklamačnej závady.

Pri uplatnení reklamácie bude Vaša požiadavka vybavená  v čo najkratšom možnom čase bez akýchkoľvek zbytočných prieťahov  a zdržaní. O priebehu reklamáčného riadenia a jeho výsledku bude zákazník informovaný emailom alebo telefonicky.

Pokiaľ zákazník uvedie nepravdivé informácie a z toho plynúcu neoprávnenú reklamáciu, budú náklady spojené s uskutočnením tejto reklamácie vymáhané od zákazníka.

 

X. Ochrana osobných údajov

 

Všetky osobné údaje ktoré vyžadujeme pri objednávaní tovaru budú použité výhradne firmou MIPE-PLAST, s.r.o. za účelom dodania tovaru. Spoločnosť vyhlasuje že nebude poskytovať osobné údaje tretej strane.

 

Kúpou tovaru v našom obchode súhlasíte s týmito obchodnými podmienkami. Firma MIPE-PLAST, s.r.o. ako prevádzkovateľ  obchodu www.pvcstresneokna.sk  si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.

 

 


Úvodná stránkaÚvodná stránka

avantgarde.sk